Användarvillkor

ALLMÄNNA VILLKOR

RecNet AB arbetar med att förmedla kontakten mellan arbetssökande och arbetsgivare. Arbetssökande, nedan kallad kandidaten, går in på RecNet’s hemsida och skapar en profil och registrerar sitt CV. Kandidaten blir sökbar för de kriterier som denne kryssar i. Arbetsgivaren loggar in och söker enligt sina uppställda kriterier för uppdraget. När arbetssökande registrerar sitt CV lägger RecNet in arbetssökandens CV i CV-databasen.

När du som jobbsökande registrerar ett användarkonto hos RecNet ombeds du att fylla i dina personuppgifter. Och i nästa steg registrerar du uppgifter i ditt cv. Dessa uppgifter, tillsammans med dina aktiviteter på vår webbplats (exempelvis dina jobbansökningar), lagras i vår databas.

Dina uppgifter är tillgängliga för tredje part (det vill säga våra uppdragsgivare) i samband med registrering av användarkonto. Vår hantering och behandling av personuppgifter sker alltid enligt PUL (personuppgiftslagen). För mer information om PUL klicka här.

Genom att klicka i rutan ”jag godkänner de allmänna villkoren” när du upprättar ett konto, ger du RecNet ditt samtycke till att samla in, lagra, bearbeta och använda din personliga information enligt PUL och använda din personliga information för att tillhandahålla tjänsterna på webbplatsen och administrera rekryteringsärenden samt för direktmarknadsföring och marknadsundersökningar (inklusive interna demografiska studier). Detta kan även innebära samkörning, både inom och utom EU, med andra register.

Samtycket gäller tills du antingen återkallar samtycket, eller att RecNet avslutat ditt konto på grund av brott mot våra villkor.

Korrigering och radering av personlig information

Som användare kan du själv (efter inloggning) registrera, uppdatera, redigera och ta bort dina personuppgifter under "kontoinställningar". Du har rätt att kontrollera och korrigera all data som är hänförlig till dig som person och som lagras hos oss. RecNet uppmanar samtliga kandidater att fortlöpande uppdatera sina personuppgifter för att säkerställa att informationen är aktuell och korrekt.

Lagring av personlig information

Personlig information lagras så länge som det är nödvändigt för att utföra en tjänst som du har begärt eller för vilken du har givit oss ditt samtycke, förutsatt att rättsliga krav som kräver motsatsen inte finns, exempelvis bokföringsregler eller en pågående juridisk process. Om kandidaten inte är aktiv inaktiveras kontot. Efter en månad är kandidaten inte längre sökbar. Om kandidaten önskar bli sökbar igen skall kandidaten aktivera kontot. Informationen lagras och ligger kvar även om personen valt att göra sitt konto inaktivt.

Ansvar

RecNet arbetar ej med rekryteringsprocessen och friskriver sig från all ansvar rörande rekryteringsprocessen.

RecNet arbetar heller ej med bemanning och friskriver sig således från all ansvar rörande bemanningsverksamhet och arbetsgivaransvar.

RecNet ansvarar ej för personal och friskriver sig således från all personalansvar.

RecNet ansvarar ej för övriga uppgifter inlämnade av kandidaten, i form av personligt brev cv, eller muntlig information till företagen som kontaktar kandidaten, förutom det ansvar som anges enligt PUL.